Time Marks

EVAPORATON B - 1981 - (gelatin silver print)
Previous ImageNext Image